INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 13 marca 2020 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty, deklaracje oraz formularz zgłoszeniowy dziecka można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Narcie od 800 do 1300 oraz na stronie internetowej: www.zsnart.eu

Harmonogram przyjmowania zgłoszeń:

-od 3 do 11 lutego 2020 r. -składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

-od 3 do 20 lutego 2020 r. -zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej

-od 12 do 26 lutego 2020 r. -składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 WAŻNE

     Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym tj. 2019/2020 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2020/2021.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Informacja o ochronie danych osobowych