Regulamin stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie

 1. Podczas przerw obiadowych na stołówce mogą przebywać tylko uczniowie, którzy korzystają ze stołówki.

2. Każdy uczeń przychodzący na stołówkę ustawia się na końcu kolejki.

3. Po zjedzeniu posiłku uczniowie mają obowiązek:

  • Odnieść talerze i sztućce na miejsce przeznaczone na brudne naczynia.
  • Kartoniki, papierki, itp. wyrzucamy do kosza na śmieci.
  • Krzesła należy zasunąć.

4. Każdy uczeń przebywający na stołówce jest zobowiązany do

  • Kulturalnego zachowania i właściwego słownictwa.
  • Spokojnego i godnego zachowania oraz traktowania innych z należytym szacunkiem.
  • Zachowania porządku na stołówce.

5. Uczniowie przebywający na stołówce mają obowiązek stosowania się do poleceń      wydawanych przez wychowawcę świetlicy, bądź innych nauczycieli.

6. Zachowanie na stołówce szkolnej ma wpływ na ocenę z zachowania.

Oprac. Mgr Barbara Drelich – Scilanga

 (wychowawca świetlicy szkolnej)