Wydarzenia

INFORMACJA O NABORZE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.  Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się na listę kandydatów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście do dnia 29 marca 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie  lub pobrać ze strony internetowej: www.zsnart.eu

Terminy:

-od 1 do 12 lutego 2021 r. -składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

-od 1 do 26 lutego 2021 r. -zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej;

-od 15 do 26 lutego 2021 r. -składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego.

Ważne:

Ze względu na obowiązujący w szkole reżim sanitarny, prosimy
o telefoniczny kontakt /158795114/ w celu uzgodnienia terminu i miejsca złożenia/pobrania dokumentacji rekrutacyjnej. Sugerowane godziny bezpośredniego kontaktu w szkole to wtorek, środa i piątek /8:00-9:00/.

Uwaga

     Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 kwalifikują się obligatoryjnie na rok następny, lecz ich rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i na ogólnych zasadach biorą udział w rekrutacji na rok 2021/2022.

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie 1 i 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Informacja o ochronie danych osobowych

INFORMACJA

Drodzy Rodzice , Uczennice i Uczniowie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera od 18 stycznia 2021 roku klasy I-III wracają do nauczania stacjonarnego.

Do 31 stycznia 2021 roku na nauczaniu zdalnym pozostają klasy 4-8.

Szkoła będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym w oparciu o nieznacznie zmodyfikowane procedury bezpieczeństwa. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem PKS mają zagwarantowaną opiekę w świetlicy szkolnej. Pozostałych uczniów prosimy o przychodzenie do szkoły bezpośrednio przed zajęciami. Lekcje dla klas I-III i zajęcia zdalne dla klas IV-VIII będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym planem zajęć /zamieszczonym na stronie szkoły/.

Treningi sportowe dla uczniów klas I-III w najbliższym tygodniu decyzją PWSZS zostały zawieszone.

Procedury bezpieczeństwa

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

            W okresie przedświątecznym w naszej szkole został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w ramach akcji MEN „ Razem na Święta”. Celem tej inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie wykonali 50 kartek, a większość z nich została przekazana do Dziennego Domu Pomocy
w Gminie Jeżowe. Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych są:

Kl.0

I miejsce- Gabriela Siudak

II miejsce- Marta Dziadura

III miejsce- Amelia Sałek, Anna Chudzik

Kl. I-III

I miejsce- Klaudia Stanowska, kl. I

               Karol Klecha, kl. I

II miejsce- Marcin Bałut, kl. II

                 Anna Szczęch, kl. I

III miejsce- Emilia Mierzwa, kl. III

                 Łukasz Bednarz, kl. III

Kl. IV- VIII

I miejsce- Dawid Bałut, kl. VI

II miejsce- Aleksandra Lasek, kl. IV

III miejsce- Jakub Chudzik- kl. IV

Wyróżnienia:

Weronika Chudzik- kl. II

Wiktor Chudzik- kl. II

Magdalena Siudak- kl. V

Weronika Kołodziej- kl. VIII

Upominki oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom po powrocie do szkoły.

Konkurs zorganizowała: p. Maria Skiba.